Over VAN

HISTORIE

De Vereniging Antilliaans Netwerk (de Vereniging) is ontstaan uit een vriendengroep die sinds 1994 regelmatig bijeenkwam.

Tijdens deze bijeenkomsten werden Antilliaanse vraagstukken besproken en werd informatie over de Antilliaanse samenleving in Nederland en in de Nederlandse Antillen uitgewisseld. Omdat de groep belangstellenden voor deze bijeenkomsten in de loop der jaren steeds meer groeide, werd een geformaliseerde aanpak van deze bijeenkomsten noodzakelijk. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat op 24 november 2000 de Vereniging Antilliaans Netwerk is opgericht.

DOEL

Volgens haar statuten heeft de Vereniging ten doel:

Het opzetten van een netwerk van personen en organisaties met een Antilliaanse achtergrond en/of interesse in de Nederlandse Antillen; Het bevorderen van vriendschapsbanden tussen leden onderling; Het organiseren van discussiebijeenkomsten tussen leden onderling en derden in Nederland en op de Nederlandse Antillen. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door regelmatig bijeenkomsten te organiseren om Antilliaanse professionals en anderen bijeen te brengen. Daarbij worden met name onderwerpen van algemeen maatschappelijke en culturele aard, of onderwerpen op het gebied van politiek, dienstverlening en bedrijfsleven in het algemeen besproken. Een overzicht van de komende activiteiten van de Vereniging vindt u in de agenda. In het [agenda archief] kunt u een indruk opdoen van de gehouden bijeenkomsten.

LEDEN

Een vereniging bestaat uiteraard uit haar leden. Indien u zich herkent in de doelgroep, kunt u zich hier aanmelden om lid te worden. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, kunt u zich aanmelden door contact op te nemen via info@antilliaansnetwerk.nl.