Privacy Verklaring Vereniging Antilliaans Netwerk

Dit is het privacyreglement van Vereniging Antilliaans Netwerk hierna te noemen VAN.

VAN hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, geïnteresseerden en andere relaties. VAN acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens door ons zorgvuldig en op een rechtmatige wijze beheerd.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen als u lid wordt of als u alleen geïnteresseerd bent in onze activiteiten of van onze relaties, en hoe wij deze informatie gebruiken en voor welke doeleinden en hoe u uw gegevens kunt beheren.

 

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons officepakket:
 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Dit soort gegevens krijgen wij wanneer u bijvoorbeeld het inschrijfformulier invult als nieuw lid, indien u een e-mail stuurt of als u zich inschrijft voor de mailinglijst.

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • ledenregistratie en ledenadministratie (NAW, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres)
 • contributieadministratie
 • bijeenkomstondersteuning (presentielijsten)
 • online / website (contactformulieren waar we persoonsgegevens vragen van gebruikers ten behoeve van emailcorrespondentie)
 • digitale mailing: over aankondigingen over onze evenementen en van onze relaties, aankondigingen van ons en van onze netwerkrelaties, informatie over boekpublicaties via Mailchimp (emailadres, naam, voornaam)
 • het digitaal verzenden van onze nieuwsbrief en informatie van relaties
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • U te informeren over wijzigingen in onze bijeenkomsten

 

Inzien, wijzigen en bewaren van uw persoonsgegevens

Al onze bestuursleden hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Voor het doorgeven van eventuele correcties en wijzigingen van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@antilliaansnetwerk.nl.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet met derden gedeeld.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze verklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@antilliaansnetwerk.nl